วิธีแก้ไขหากเข้าเว็บ แล้วพบ SSL Error NET::ERR_CERT_REVOKED ทำให้เข้า VestaCP ไม่ได้

ปัญหานี้เวลาเกิดขึ้น ก็แก้ไขง่ายมากๆ โดยการต่ออายุ SSL Certificate ใหม่ แค่นั้นก็หายแล้ว แต่ประเด็นมันอยู่ต่อจากนี้ต่างหาก เนื่องจากเมื่อ browser แจ้งเตือนว่า Your connection is not private Attackers might be trying […]

บันทึกการทำ NAT/PAT จาก Domain มายัง Local Server

โจทย์ของครั้งนี้ก็คือ เมื่อเรามี web server ที่ใช้งานภายในองค์กร เคยใช้งานผ่าน IP Address หรือ ชื่อ hostname ที่ตั้งขึ้นใช้ภายในวง LAN หรือผ่าน VPN ก็ตาม แต่บางครั้งก็บาง Service ที่ต้องการใช้งานจากภายนอก เช่น […]

LINE Desktop ไม่แสดงภาพใน Flex Message

บล๊อกนี้เป็นแค่บันทึกแนวทางแก้ไข และหาสาเหตุว่าทำไมภาพที่ตรงตามข้อกำหนดทุกอย่าง ตอนใช้งานกับ Internet Server (Host จริง) ก็ปกติดีทุกอย่าง ไม่มีปัญหา แต่พอย้ายมาใช้ Local Network Server ที่ set public ip เอาไว้ กลับใช้งานไม่ได้ ภาพไม่ยอมขึ้น […]

สร้างด่านตรวจความปลอดภัย บังคับใช้ HTTPS

เนื่องจากช่วงนี้กระแส SSL มาแรงมาก ๆ เว็บหน่วยงานราชการก็ทยอยใส่ SSL กันแล้ว แต่เนื่องจากเดิมนั้น เราจะใช้งาน protocal http กันซะส่วนใหญ่ เว็บที่ถูก index แล้วโดย search engine มันก็จะไม่มาเข้า https ที่เราได้ตั้งไว้ […]

automated renewal of a letsencrypt certificate failed

หลังจากทดลองใช้ SSL ฟรี! ของ Let’s Encrypt ก็ยังไม่พบปัญหาอะไร จนกระทั่ง renew มันติดปัญหาว่าไม่สามารถต่ออายุอัตโนมัติได้ โดยจะมีอีเมลมาแจ้งก่อน ความว่า Let’s Encrypt certificate expiration notice Hello, Your certificate […]

การทำ WordPress SSL ย้ายจาก HTTP ธรรมดา สู่ความปลอดภัยอีกระดับกับ HTTPS

ช่วงหลังได้ศึกษาเรื่อง SSL (Secure Sockets Layer) มาบ้างพอสมควร และหาวิธีที่จะใช้งาน แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย จึงได้ละไป จนมาพบกับ LetsEncrypt ที่มันฟรี!!! และยังติดตั้งไม่ยากผมเลยต้องจัด!! เพื่อความชิค! (ขอตัดบทไม่อธิบายเรื่องราวการติดตั้ง) เพราะในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธีการ และขั้นตอนการเปลี่ยน WordPress ที่ใช้งานบน http […]