TSQL สำหรับค้นหาชื่อคอลั่มใน SQL Server

ในฐานข้อมูลที่ไม่คุ้นเคย ที่เราไม่มีข้อมูล dataset หรืออาจจะขี้เกียจเปิดหา เราก็ใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือ ค้นหาด้วยชื่อที่คล้ายกัน เพื่อหาชื่อคอลั่มในตารางต่างๆ ว่าถูกกำหนดไว้ที่ไหนบ้าง ในที่นี้ database_name = ชื่อฐานข้อมูล search_keyword = ชื่อคอลั่มที่เราจะค้นหา Column names are variables that […]

ลองเล่น Apache Cassandra

มันเป็นโลกอีกแบบที่เก็บข้อมูลต่างไปเดิม ที่เคยเก็บเป็น row มาเก็บแบบ column (ซึ่งผมเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ได้คำว่าเก็บเป็น column มันต่างจาก row ยังไงนะ) โดยข้อดีของมันคือ ทำงานเร็วมาก เนื่องจากมันบังคับว่า table ที่สร้างต้องมี PRIMARY KEY

การเขียนโปรแกรม แบ่งหน้าหรือแบ่งคอลั่มด้วยวิธี หารเอาเศษ

เดิมทีก็เขียนมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้ว แต่ก็ไม่จำซักที ติดกับดักเดิม ๆ จนเกิดความสับสน ทำให้ logical มันเปลี่ยน พอเปลี่ยนเงื่อนไขแรกไม่ได้ เงื่อนไขที่ 2 3 4 ก็ตามมา ทำให้ยิ่งแก้ ก็ยิ่งเละ พอจะย้อนกลับ ก็กลับยากแล้ว เพราะเขียนเงื่อนไขเพิ่มจนมั่วไปหมด วันนี้เลยอยากสรุปกระบวนการคิดให้มันชัดเจน […]

ประสบการณ์ เลื่อนล้อต่อภาษี รถยนต์เกิน 7 ปี

เคยรู้สึกว่าขั้นตอนที่ทำกับระบบราชการไทยแม่งยุ่งยาก วุ่นวาย ชักช้า เลยไม่อยากทำธุรกรรมอะไรด้วยเลย เคยต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเอง ต้องไปรอคิว ไปนั่งรอ ไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นเลย จนกระทั่งวันนี้จำเป็นต้องไปต่อภาษีรถยนต์ เนื่องจากขาดมา 2 ปีแล้ว (ถ้าเกิน 3 ปี จะถูกอายัดทะเบียน ) จากที่ศึกษาข้อมูลมาบ้างแล้ว พอช่วงบ่ายก็ขับรถไป ตรอ. […]

ตั้งค่า NodeJS ให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อ Boot Windows หรือ linux

การสั่งให้ nodejs ทำงานตอนที่ boot windows/linux ทำได้ด้วยกันหลายวิธี แต่ที่รู้สึกว่ามัน work สุดเท่าที่ได้ลองมาคือ start ผ่าน PM2 เครื่องมือสำหรับจัดการ process เพื่อให้โปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วย node.js  Windows Installation ติดตั้ง Nodejs […]

Git Changing a remote’s URL

ใช้สำหรับเปลี่ยน remote-url ในกรณีที่เรา clone มาแล้ว แต่เกิิด repo บน github ถูกเปลี่ยน แต่บน local ไม่ได้เปลี่ยนตาม ให้เรา set remote url ใหม่ดังนี้ ซึ่งกรณีที่จะเปลี่ยนจาก SSH […]

1 2 26