ขั้นตอนการลงทะเบียนลายนิ้วมือบุคลากรใหม่ เครื่อง HIP

ขั้นตอนการลงทะเบียนลายนิ้วมือบุคลากรใหม่ มีดังนี้

แจ้งดำเนินการในระบบ ISR

เข้าระบบ ICT Service & Repair เพื่อบันทึกการลงทะเบียน เปิดใบงาน 1 คน ต่อ 1 ใบงาน รายละเอียดที่ต้องระบุมี “ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง, ประเภทการจ้าง, หน่วยงาน” จากนั้นพิมพ์แบบ “ICT1 ขอความร่วมมือให้ดำเนินการ” จากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนลงลายมือชื่อเพื่อรับรองเอกสาร สำหรับส่งแนบให้ผู้บริหารรับทราบ และกดรับเรื่องในระบบ ISR เพื่อดำเนินการต่อ

เปิดไฟล์ ATH-Member-list-fingerscan

ในไฟล์นี้จะเป็นตารางรายชื่อบุคลาการที่ลงทะเบียนลายนิ้วมือ ซึ่งไฟล์นี้จะมี sheet ที่ใช้กรอกข้อมูลคือ “รวมทุกประเภท” (ภาพแรก) ส่วนข้อมูลสำหรับการ Import จะอยู่ใน Sheet1 (ภาพสอง) ซึ่งทำสูตรไว้แล้ว หากมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ ในsheet: รวมทุกประเภท ข้อมูลก็จะขึ้นใน sheet1 อัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ Save ไฟล์และปิดไปได้เลย

เชื่อมต่อเครื่อง Scan เพื่อลงทะเบียน

นำสาย MiniUSB มาเสียบเครื่อง Scan เข้ากับ computer เครื่องจะติดโดยไม่ต้องเสียบ Adeptor หลังจากนั้นเอาลำดับเลขล่าสุด จาก ATH-Member-list-fingerscan มากดลงทะเบียนในเครื่อง โดยบันทึกนิ้วใดก็ได้ ทั้งมือซ้ายและขวา ข้างละ 1 นิ้ว จากนั้นทดสอบ จนแน่ใจว่าลายพิมพ์นิ้วมือทั้ง 2 ข้างใช้งานได้

เปิด HIP Premium Time U-Series

เพื่อนำลายพิมพ์นิ้วมือเข้าสู่ระบบ ให้ Connect ไปที่เครื่อง HR Regis โดยเลือกลำดับตามภาพนี้

 1. เลือก Time Attendance Device จะมีรายการเครื่องที่ตั้งค่าไว้แล้ว
 2. เลือก Device Name เป็น HR3 Regis
 3. กด Connect เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง
 4. กด Query User เพื่อเรียกข้อมูล
 5. เลือก ID ที่กดเข้าไปล่าสุดเท่านั้น ไม่ต้องเลือกทั้งหมด
 6. กด Download FP/P/C

เมื่อ Download สำเร็จ log จะแสดงรายการดังนี้

=======================================
  ID          Event               Status             
=======================================
   825	    Finger No.1	         Done
   825	    Finger No.2	         Done
   826	    Finger No.1	         Done
   826	    Finger No.2	         Done
<============ Finish ============>

Import ชื่อและนามสกุล

การพิมพ์ชื่อในเครื่อง หรือ ผ่านหน้าโปรแกรมจะค่อนข้างลำบาก หากต้องเพิ่มหลายๆ คนพร้อมๆ กัน จึงแนะนำวิธีการ Import รายชื่อเข้า จากไฟล์ที่ทำไว้แล้วคือ ATH-Member-list-fingerscan โดยเลือกดังนี้

 1. กด Employee List
 2. ลายนิ้วมือใหม่จะอยู่ใน [Start Department] เป็นรายการเริ่มต้น โดยจะสังเกตุว่า Name-Surname จะไม่มีชื่อ
 3. จากนั้นกด Import from Excel แล้วเลือกไฟล์ ATH-Member-list-fingerscan
 4. กด OK เพิ่มปิด popup ไป

นำลายพิมพ์นิ้วมือส่งเข้าเครื่องปลายทาง

กดที่ Time Attendance Device อีกครั้ง เลือกเครื่อง HR1 หรือ HR2 แล้วดำเนินการดังนี้

 1. กด Connect เครื่อง
 2. เลือกแถบ Upload
 3. ใส่รหัสของผู้ใช้ ในช่อง Search
 4. กด Upload ลายนิ้วมือ
 5. เลือก Name
 6. กด Upload Name เพื่อเพิ่มชือเจ้าของลายนิ้วมือ

ถ้า ขึ้น Fail ให้กด Upload ซ้ำ

=======================================
  ID          Event               Status             
=======================================
   826	    Finger No.1	 Done
   826	    Finger No.2	 Fail
<=============== Finish ===============>

สรุป

ขั้นตอนทั้งหมด มีความสำคัญทุกขั้นตอน จะข้ามหรือตกหล่นไม่ได้ การบันทึก เพื่อแจ้งการดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบและข้อปฏิบัติ การเพิ่มรายการใน ATH-Member-list-fingerscan จะบันทึกวันที่ลงทะเบียนและนิ้วมือ รวมถึงข้อมูลบุคคล ที่ไม่ได้เก็บในเครื่อง การ upload ข้อมูล ถ้าเอาแต่ตัวเลข หาก Upload ผิดคน คนที่ scan นิ้วจะไม่ทราบว่าชื่อที่อยู่ในทะเบียน กับ ลายพิมพ์นิ้วมือเป็นคนๆ เดียวกันหรือไม่