hip

ขั้นตอนการลงทะเบียนลายนิ้วมือบุคลากรใหม่ เครื่อง HIP

ขั้นตอนการลงทะเบียนลายนิ้วมือบุคลากรใหม่ มีดังนี้ แจ้งดำเนินการในระบบ ISR เข้าระบบ ICT Service & Repair เพื่อบันทึกการลงทะเบียน เปิดใบงาน 1 คน ต่อ 1 ใบงาน รายละเอียดที่ต้องระบุมี “ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง, ประเภทการจ้าง, หน่วยงาน” จากนั้นพิมพ์แบบ “ICT1 ขอความร่วมมือให้ดำเนินการ” จากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนลงลายมือชื่อเพื่อรับรองเอกสาร สำหรับส่งแนบให้ผู้บริหารรับทราบ และกดรับเรื่องในระบบ ISR เพื่อดำเนินการต่อ เปิดไฟล์ ATH-Member-list-fingerscan ในไฟล์นี้จะเป็นตารางรายชื่อบุคลาการที่ลงทะเบียนลายนิ้วมือ ซึ่งไฟล์นี้จะมี sheet ที่ใช้กรอกข้อมูลคือ “รวมทุกประเภท” (ภาพแรก) ส่วนข้อมูลสำหรับการ Import จะอยู่ใน Sheet1 (ภาพสอง) ซึ่งทำสูตรไว้แล้ว หากมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ ในsheet: รวมทุกประเภท ข้อมูลก็จะขึ้นใน sheet1 อัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ Save ไฟล์และปิดไปได้เลย เชื่อมต่อเครื่อง Scan […]

แชร์ประสบการณ์ ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ HIP

ได้ลองเครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Fingerprint Cmi 817U เพื่อใช้ลงเวลาเข้าออกงาน ของบุคลากร เนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจึง สั่งซื้อมาแต่ตัวเครื่องเพื่อมาติดตั้งเอง จริง ๆ แล้ว ค่าติดตั้งเขาก็คิดมาแต่ค่าเดินสาย ไม่น่าจะมีการสาธิตวิธีการใช้งานหรือลงทะเบียนร่วมด้วย เพราะในแผ่นคู่มือที่ได้มากับอุปกรณ์ ก็จะมี vdo คู่มือ มี software สำหรับติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นด้วยการแกะกล่องออกมา พบอุปกรณ์ 4 ชั้น คือ ตัวเครื่อง, Adapter DV12v, แท่นสำหรับแขวน และสาย USB 1 เส้น เมื่อเสียบ adapter กดปุ่ม power จะได้ยินเสียงชัดเจน เป็น intro ขึ้นมา ลำดับขั้นตอนการดำเนินการด้วยตนเอง มีดังนี้ 1. เตรียมเครื่อง โดยทำตามคู่มือที่มีมาให้ ตั้งแต่ตั้งค่าเครื่อง เลขเครื่อง (เลขเครื่องสำคัญมาก ถ้าชนกันจะใช้กับโปรแกรมไม่ได้) ตั้ง IP ตั้ง user ที่เป็น manager […]