การตั้งค่าเวลา NTP บน Raspberry Pi

เรื่องการตั้งเวลาใน raspbian เป็นเหมือนหนึ่งในการตั้งค่าพื้นฐานที่จำเป็นต้องตั้ง เนื่องจากถ้าเวลามันไม่ตรง การใช้งานกับบางระบบจะใช้งานไม่ได้ เช่น browser ซึ่งการตั้งค่า NTP (Network Time Protocol) บน Raspberry Pi นั้นง่ายและรวดเร็วมาก

ขั้นตอนการตั้ง NTP

เปิด terminal ขึ้นมาหรือ ssh ไปยังอุปกรณ์ของเราเพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการ ตรวจสอบสถานะการซิงค์เวลาปัจจุบัน คำสั่งนี้จะแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการซิงค์เวลาปัจจุบันบน Raspberry Pi

timedatectl show-timesync --all

แก้ไขไฟล์การกำหนดค่า

เปิดไฟล์ timesyncd.conf โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ nano กับสิทธิ์ผู้ใช้ root

sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf

ตั้งค่า NTP Server

เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในไฟล์ timesyncd.conf เพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์ NTP ที่คุณต้องการใช้ หากมีอยู่แล้วให้ลบเครื่องหมาย # ออก

NTP=192.168.0.1

หมายเหตุ: แทนที่ 192.168.0.1 ด้วยที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ NTP ของคุณ

บันทึกและออกจากไฟล์

บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากไฟล์ กด ctrl + x จากนั้นกด y

Restart Service Time Sync

restart service systemd-timesyncd เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

sudo systemctl restart systemd-timesyncd

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

เรียกใช้คำสั่งนี้ซ้ำเพื่อยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์ NTP ถูกตั้งค่าเป็น 192.168.0.1

timedatectl show-timesync --all

ตรวจสอบเวลาระบบ

ใช้คำสั่ง date เพื่อแสดงเวลาปัจจุบันของระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาถูกต้อง

date

ข้อควรพิจารณา

  • คุณสามารถระบุเซิร์ฟเวอร์ NTP หลายตัวในไฟล์ timesyncd.conf โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นกลาง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ NTP ที่คุณเลือกนั้นเชื่อถือได้และสามารถเข้าถึงได้
  • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการซิงค์เวลา NTP เป็นประจำโดยใช้คำสั่ง timedatectl show-timesync --all

สรุป

การตั้งค่า NTP บน Raspberry Pi นั้นง่ายและรวดเร็ว เพียงทำตามขั้นตอนข้างต้น NTP ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเวลาของระบบของคุณถูกต้อง