TSQL สำหรับค้นหาชื่อคอลั่มใน SQL Server

ในฐานข้อมูลที่ไม่คุ้นเคย ที่เราไม่มีข้อมูล dataset หรืออาจจะขี้เกียจเปิดหา เราก็ใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือ ค้นหาด้วยชื่อที่คล้ายกัน เพื่อหาชื่อคอลั่มในตารางต่างๆ ว่าถูกกำหนดไว้ที่ไหนบ้าง ในที่นี้ database_name = ชื่อฐานข้อมูล search_keyword = ชื่อคอลั่มที่เราจะค้นหา Column names are variables that […]

บันทึก batch บ้าน ๆ จับวันคู่-คี่ เพื่อ restore จาก external backup 2 ตัว

ปูมหลังของการทดลองนี้ เกิดจากผมมี External Backup อยู่ 2 ที่ ซึ่งมันจะเก็บไฟล์สลับวันกัน ซึ่งในทางทฤษฏีแล้ว ต้องการให้มันเก็บแบบวันคู่ วันคี่ แต่ด้วยการตั้ง task schedule นั้น เราจะ Run ให้มันสลับกันเก็บคนละวัน แปลว่า มันก็ใช้วันคู่/วันคี่ […]

#SQL #batch Auto export CSV with SQL Command Line

ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิดของนวัตกรรม วันนี้เลยตั้ง schedule เพื่อ backup ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ excel หรือ csv โดยใช้กระบวนการเดียวกับ บันทึกการทำ Auto Backup ด้วย batch แจ้งผ่าน Line Notify API โดยใช้ code […]

บันทึกการทำ Auto Backup ด้วย batch แจ้งผ่าน Line Notify API

ทุกวันนี้แต่ละวันมีข้อมูล (Data) ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมหาศาลมาก พอข้อมูลมากขึ้น พื้นที่จัดเก็บ (Storage) ก็ต้องเพิ่มตามไปด้วย และสิ่งสำคัญลำดับถัดมาก็คือ พื้นที่สำหรับสำรองข้อมูล (Backup) ก็ต้องมีมากขึ้น และวิธีการจัดเก็บก็มีเทคนิควิธีการมากมาย แล้วแต่สภาพแวดล้อม และกำลังทรัพย์ที่สามารถจัดสรรได้ ผมเคยใช้ Software สำเร็จรูปสำหรับ backup มันช่วยอำนวยความสะดวกในการสำรองข้อมูลได้มาก และราคาก็จะสูงขึ้นไปตาม […]

การติดตั้ง PHP connect to SQL Server

ลองติดตั้ง extension ของ PHP สำหรับเชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server เหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้เพราะ web service ที่ใช้เป็นระบบหลักมัน run อยู่บน Apache ที่ติดตั้งอยู่บน WAMP หรือ XAMPP อีกทีนึง […]

แชร์ประสบการณ์ ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ HIP

ได้ลองเครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Fingerprint Cmi 817U เพื่อใช้ลงเวลาเข้าออกงาน ของบุคลากร เนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจึง สั่งซื้อมาแต่ตัวเครื่องเพื่อมาติดตั้งเอง จริง ๆ แล้ว ค่าติดตั้งเขาก็คิดมาแต่ค่าเดินสาย ไม่น่าจะมีการสาธิตวิธีการใช้งานหรือลงทะเบียนร่วมด้วย เพราะในแผ่นคู่มือที่ได้มากับอุปกรณ์ ก็จะมี vdo คู่มือ มี software […]