ลองเล่น Google Data Studio

ได้ลองใช้งาน Google Data Studio ครั้งแรกเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา หลังจากได้ยินชื่อมาซักพักแล้ว ว่ามันเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างรายงาน โดยเอาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ Google เป็นหลักครับ ที่รู้จักกันส่วนใหญ่ อาทิเช่น Google AdWords, Google Analytics, Google […]

beautiful and nice font for quote

วันนี้นั่งหา font ตั้งนาน กว่าจะได้ Quote Style แบบที่ต้องการ สรุป font ที่มากับเครื่อง อาทิเช่น Arial, Browallia จะมี quote style แบบเหลี่ยมๆ แบบในรูป