ว่าด้วยเรื่องการติดป้ายบนสายสัญญาณเครือข่าย

ปัญหาที่เคยเจอกับ tag หรือ label เดิมคือ มันจะมีเข็มขัดติดไว้แบบ 111, 222, C01, A เป็นต้น ซึ่งในตึกที่มี switch มากกว่า 1 ตัวมันจะยากมากที่เราจะหาเจอว่ามันต่อกับ switch ตัวไหน Rack ไหน

เคยแก้ปัญหาด้วยการติดชื่อหน่วยงานไปเลย ก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ข้อความที่ใช้ก็จะยาวมาก แล้วปัญหาคือ บางครั้งมีการย้ายแผนก ย้ายหน่วยงาน มันทำให้จุดๆ เดิม แต่มันไม่ใช่หน่วยงานเดิม #ผ่างงงงงง

Solution:

S__F__-__

  • S = เบอร์ตู้แล็ค switch
  • F = ชั้น
  • 0 = เลขที่พอร์ท 1-48

ตัวอย่าง

  • S17F5-3 = แล็คสวิทซ์เลข S17 ชั้น 5 พอร์ท 3
  • S6F1-12 = แล็คสวิทซ์เลข S6 ชั้น 1 พอร์ท 12
  • S22-2F3-3 = แล็คสวิทซ์เลข S22-2 ชั้น 3 พอร์ท 3
  • R6F1-11 = แล็คสวิทซ์ R6 ชั้น 1 พอร์ท 11

เปลี่ยน tag label โดยใช้ template ใหม่ เพื่อสื่อสารกันให้เข้าใจง่ายขึ้นสะดวกขึ้น ไม่ต้องงมหา ซึ่งปรับจากของเดิม ที่เคยติดแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไร