เปลี่ยนการตั้งค่า Scan to FTP ของเครื่อง RICOH IM C2000

เข้าไปที่ web image monitor ของเครื่องด้วย IP Address ที่ตั้งไว้ จากนั้นกดที่ login

กรอก user, password ที่ตั้งไว้ หากยังไม่ได้ตั้ง default username: admin ไม่ต้องใส่ password

หลังจาก login แล้วให้กลับไปที่หน้าหลัก โดยกดที่ปุ่ม home จากนั้นเข้าเมนู Device Management > Address Book เมื่อเข้าสู่หน้า Address List (Display All Items) แล้วให้กดที่ To Address List (Display Specified No.of Items)

กดเลือก radio box ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกด Change

เลื่อนลงไปด้านล่าง ในส่วนของ Folder ให้แก้ไขเลข IP ของเครื่องที่รับไฟล์สแกน และ path ให้ถูกต้อง

Server 129.0.7.4
Path /document/moremeng/

เสร็จแล้วไปแก้ไข Map Drive ให้กับเครื่อง client ได้เลย