เปลี่ยนการตั้งค่า Scan to FTP ของเครื่อง RICOH IM C2000

เข้าไปที่ web image monitor ของเครื่องด้วย IP Address ที่ตั้งไว้ จากนั้นกดที่ login กรอก user, password ที่ตั้งไว้ หากยังไม่ได้ตั้ง default username: admin ไม่ต้องใส่ password […]