ให้ภาพมันอธิบาย Bootstrap Spacing – Notation

ตั้งแต่ Bootstrap 4 ขึ้นไป จะมีการใช้ Spacing ตามรูปแบบ  {property}{sides}-{size} และ {property}{sides}-{breakpoint}-{size} ซึ่งมันค่อนข้างจำยาก เพื่อสร้างความเข้าใจ เลยทำภาพนี้ขึ้นมา เพื่อให้น้องในทีมและ นศ.ฝึกงานได้ดูเพื่อใช้อ้างอิงได้ง่ายขึ้น เวลาจะจัด padding , margin

คำอธิบาย

 • สีเทา คือพื้นที่ของ element หรือ tag ของเรา
 • เส้นปะสีเขียวข้างนอก คือ margin (m)
 • เส้นปะสีแดงข้างในคือ padding (p)
 • ด้านทั้ง 4 ก็ตามตัวอักษร top (t), right (r), buttom (b), left (l)
 • เส้น (x) คือ ทั้ง left, right เส้น (y) คือ top,buttom
 • ขนาดของการเว้นว่าง จะแทนด้วย 0,1,2,3,4,5,auto มีผลตั้งแต่ breakepoint เป็น xs
 • หากจะเว้นว่างตามขนาดหน้าจอ ก็เติม breakpoint เข้าไป sm,md,lg,xl,xxl

Where property is one of:

 • m – for classes that set margin
 • p – for classes that set padding

Where sides is one of:

 • t – for classes that set margin-top or padding-top
 • b – for classes that set margin-bottom or padding-bottom
 • l – for classes that set margin-left or padding-left
 • r – for classes that set margin-right or padding-right
 • x – for classes that set both *-left and *-right
 • y – for classes that set both *-top and *-bottom
 • blank – for classes that set a margin or padding on all 4 sides of the element

Where size is one of:

 • 0 – for classes that eliminate the margin or padding by setting it to 0
 • 1 – (by default) for classes that set the margin or padding to $spacer * .25
 • 2 – (by default) for classes that set the margin or padding to $spacer * .5
 • 3 – (by default) for classes that set the margin or padding to $spacer
 • 4 – (by default) for classes that set the margin or padding to $spacer * 1.5
 • 5 – (by default) for classes that set the margin or padding to $spacer * 3
 • auto – for classes that set the margin to auto

Ref: https://v5.getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/spacing/

Cover Image: Business vector created by coolvector – www.freepik.com