ให้ภาพมันอธิบาย Bootstrap Spacing – Notation

ตั้งแต่ Bootstrap 4 ขึ้นไป จะมีการใช้ Spacing ตามรูปแบบ  {property}{sides}-{size} และ {property}{sides}-{breakpoint}-{size} ซึ่งมันค่อนข้างจำยาก เพื่อสร้างความเข้าใจ เลยทำภาพนี้ขึ้นมา เพื่อให้น้องในทีมและ นศ.ฝึกงานได้ดูเพื่อใช้อ้างอิงได้ง่ายขึ้น เวลาจะจัด padding , margin คำอธิบาย สีเทา […]