การตั้งค่า Endian VPN เพื่อใช้งานจากภายนอก

โจทย์ของวันนี้คือ พบเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่ทำให้ระบบเครือข่าย Access Point แบบ point to point ล่ม เช่น เครื่องพัง เสาล้ม สายขาด เป็นต้น แต่ว่า Site ดังกล่าวมี Internet สำรองอยู่แล้ว เราจะใช้วิธีการเชื่อมต่อผ่าน VPN เพื่อใช้งานเครือข่าย โดยการตั้งค่าดังนี้

การตั้งค่าบน Endian Server

Enable VPN Server

เปิดการใช้งาน OpenVPN บน Endian โดยการ [/] และในส่วนของ Dynamic IP pool ใส่ Network IP ที่เราจะใช้งานกับ VPN ที่จะเข้ามา Connect ให้เป็น class เดียวกับ local ที่เราใช้งานอยู่

Create Account

สร้างผู้ใช้ โดยหากต้องการแค่ให้ connect เข้ามาใช้ทรัพยากรได้เฉยๆ ก็ไม่ต้องเลือก Direct all client traffic … มันจะเปลืองเน็ตของ local เปล่าๆ

Advance Settings

เลือก [/] block DHCP, [/] Don’t block traffic between clients ส่วน allow multiple ตรงนี้ไม่ค่อยแนะนำ อยากให้แยกเครื่องใครเครื่องมันดีกว่า

Download CA certificate

ส่วนนี้ต้อง download ไปเพื่อใช้งานในการตั้งค่าเครื่อง client

การตั้งค่าเครื่อง Client

Download OpenVPN

เข้าไปที่ https://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html แล้ว download ตัวที่เป็น .exe มาติดตั้ง

ขั้นตอนติดตั้งแบบเร็วๆ คือ Next ไปเรื่อยๆ

กด Install TAP-Windows

การตั้งค่า

เปิดเข้าไปที่ %PROGRAMFILES%\OpenVPN\sample-config จะมีไฟล์อยู่ 3 ไฟล์ ให้เปิด client.ovpn ด้วย editor อะไรก็ได้ เช่น notepad แต่ถ้าให้อ่านง่าย ผมแนะนำให้ใช้พวก VScode หรือ sublinetext ก็ดีกว่า

รายละเอียดของไฟล์ที่เราต้องแก้ไข

บรรทัดที่แก้ไข มีดังนี้

หรือให้สะดวกกว่านั้น ก็ copy ชุดนี้ไปแก้ไขเลย

จากนั้น save ไว้ที่ %PROGRAMFILES%\OpenVPN\config พร้อมกับไฟล์ Certificate ที่โหลดมาตั้งแต่แรก ดังภาพ

จากนั้นเปิด OpenVPN GUI ขึ้นมา แล้ว double click หรือ คลิกขวา connect ก็ได้ จากนั้นกรอก username, password ที่ได้สร้างไว้

ถ้าใช้งานได้จะขึ้นแบบนี้ก็ลองเข้าใช้งานระบบ Local Network ได้เลย

จบแต่เพียงเท่านี้ มีอะไรเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติม