วิธีกู้ข้อมูลการเชื่อมต่อของ Navicat บนเครื่องอื่น

วิธีนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ backup ตัว connection ไว้ ซึ่งจะเป็นไฟล์ .ncx ในนั้นจะเก็บรายละเอียดต่างๆ ไว้เพื่อใช้งานบนเครื่องอื่นได้ (ไม่แน่ใจว่า .ncx เก็บพวก query, view, psc backup ไว้หรือป่าว) แต่วิธีการต่อไปนี้จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการกู้ข้อมูลจากโปรแกรม Navicat ไปได้ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ อ่านวิธีการกู้ registry ที่เคยติดตั้งกลับมาก่อน  “ต้องกู้ Windows Registry เนื่องจาก windows เสีย

เมื่อนำเข้า Hive เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ old_computer\Software\PremiumSoft ดังภาพ

ซึ่งรายละเอียดของ Connection จะแสดงไว้ในตารางนี้

VersionFile
MySQLHKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/Navicat
PGSQLHKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatPG
OracleHKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatOra
SQLiteHKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatSQLite
SQL ServerHKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatMSSQL
MariaDBHKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatMARIADB
PremiumHKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatPremium
HKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/Navicat
HKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatOracle
HKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatPGSQL
HKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatSQLite
HKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatMSSQL
HKEY_CURRENT_USER/Software/PremiumSoft/NavicatMARIADB

ให้ทำการ export โดยคลิกขวาที่ key ที่ต้องการและเลือก Export

ตั้งชื่อ (.reg) ตามต้องการ

ก่อนนำไปใช้งานให้ แก้ไขข้อมูลก่อน โดยการแทนที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\old moremeng ด้วย HKEY_CURRENT_USER ด้วย editor อะไรก็ได้ เช่น notepad โดยคลิกขวาที่ (.reg) นั้นและเลือก Edit

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ Save จากนั้น Double Click ไฟล์ที่แก้ไข เพื่อ merge กด Yes และ OK ตามลำดับ ให้ครบทุก Server ที่เคยสร้าง Connection ไว้

จากนั้นคัดลอก File และ Folder จากที่เก่าไปให้ครบ ซึ่ง Navicat จะเก็บไว้ที่ C:\Users\Your Username\Documents\Navicat\

สุดท้าย ทดสอบเปิด Navicat ขึ้นมา จะพบว่า Connection ที่เคยสร้างไว้กลับมาครบถ้วน เสร็จแล้วอย่าลืม Export Connection สำรองไว้บ้าง จะได้ไม่เสียเวลากู้แบบนี้!!

อ้างอิง:

Navicat Wiki – How to get the connection information when migrating Navicat to new computer?