YWC Cap-Ads Design

ออกแบบหมวก YWC
ออกแบบหมวก YWC

ออกแบบป้ายโฆษณา สำหรับติดบนหมวก เพื่อเป็นลูกเล่นในการประชาสัมพันธ์โครงการค่ายก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ “INET Young Webmaster Camp 6” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ไอเดียนี้ ได้ความคิดมาจาก “การ์ตูน” ล้วน ๆ เนื่องจากในหนังสือการ์ตูน จะมีช่องคำพูด หรือกล่องคำพูดของตัวการ์ตูน เพื่อสื่อให้เห็นว่าตัวการ์ตูนในแต่ละตัวนั้นพูดอะไร จึงนำมาเป็น concept ในงานนี้ กล่องคำพูด จะแบ่งออกด้วยกัน 4 สี ซึ่งในแต่ละสีก็จะแยกไปตามสาขา ของการอบรมในค่ายซึ่งมีสาขา web design, web programming, web marketing, web content หรือในที่นี้เรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า web columnist

โดยขั้นตอนจะอยู่ในรูปภาพ ที่แสดงรายละเอียดแล้ว ซึ่งเป็นภาพที่ส่งให้ทาง กรรมการตรวจสอบดูก่อนว่าใช้ได้หรือไม่ โดยทำเป็น model ขึ้นมาให้พิจารณาก่อน จะนำไปทำจริง ๆ โดยการนำไปอัดเป็นรูป ขนาด 8 x 10 นิ้ว จากนั้นตัดตามรอบและำนำมาประกบกัน ด้านในติดกับหลอดไว้ เพื่อให้หมุนได้อิสระ เวลาที่เดินแจกใบประชาสัมพันธ์งาน มันก็จะหมุนได้ทำให้เป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น