ywc

ประสบการณ์ การเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันเว็บไซต์

ได้รับเกียรติไปเป็นคณะกรรมการตัดสินแข่งขันทักษะการ(สร้างระบบ)ขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) ในการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6-10 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ซึ่งมีสถาบันอาชีวศึกษาในภาคกลางเข้าร่วมทั้งหมด 14 ทีม ทีมละ 2 คน ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างทางผู้จัดจะเตรียมไว้ให้ ทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน เครื่องแม่ข่ายและเนื้อหาของสินค้า โดยการแข่งขันนั้นมีกติกาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ เป็นผู้ออกกติกาที่ใช้แข่งขัน ในครั้งแรกที่ผมเห็นกติกานี้ผมอยู่ในฐานะของที่ปรึกษา นศ.ที่จะเข้าแข่งขัน โจทย์ที่ให้มานั้นคือ สร้างระบบ e-commerce เกือบสมบูรณ์ ในเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งมันน้อยมาก ๆ ในความรู้สึกผม เพราะแค่คิดว่าจะขายอะไรนั้นก็ยากเต็มทนแล้ว โดยครั้งแรกทีเห็นนั้นผมมีอติกับการกติกาการแข่งขันนี้มาก เพราะมันดูเป็นการตีกรอบความคิด “เด็กไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่นอกเหนือจากนี้ได้เลยหรือ?” คำถามใจในผมตอนนั้น จนครั้งนี้มาเป็นกรรมการถึงได้เข้าใจว่า การประเมินทักษะ ทำไมถึงต้องออกกติกาแบบนี้ เนื่องจากเป็นการวัดมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งคะแนนที่ให้มา 100 คะแนน ก็มีการให้ค่าน้ำหนักแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะลำดับไปตามหัวข้อต่างๆ […]

YWC Cap-Ads Design

ออกแบบป้ายโฆษณา สำหรับติดบนหมวก เพื่อเป็นลูกเล่นในการประชาสัมพันธ์โครงการค่ายก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ “INET Young Webmaster Camp 6” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ไอเดียนี้ ได้ความคิดมาจาก “การ์ตูน” ล้วน ๆ เนื่องจากในหนังสือการ์ตูน จะมีช่องคำพูด หรือกล่องคำพูดของตัวการ์ตูน เพื่อสื่อให้เห็นว่าตัวการ์ตูนในแต่ละตัวนั้นพูดอะไร จึงนำมาเป็น concept ในงานนี้ กล่องคำพูด จะแบ่งออกด้วยกัน 4 สี ซึ่งในแต่ละสีก็จะแยกไปตามสาขา ของการอบรมในค่ายซึ่งมีสาขา web design, web programming, web marketing, web content หรือในที่นี้เรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า web columnist