#SQL #batch Auto export CSV with SQL Command Line

ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิดของนวัตกรรม วันนี้เลยตั้ง schedule เพื่อ backup ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ excel หรือ csv โดยใช้กระบวนการเดียวกับ บันทึกการทำ Auto Backup ด้วย batch แจ้งผ่าน Line Notify API โดยใช้ code […]

บันทึกการทำ Auto Backup ด้วย batch แจ้งผ่าน Line Notify API

ทุกวันนี้แต่ละวันมีข้อมูล (Data) ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมหาศาลมาก พอข้อมูลมากขึ้น พื้นที่จัดเก็บ (Storage) ก็ต้องเพิ่มตามไปด้วย และสิ่งสำคัญลำดับถัดมาก็คือ พื้นที่สำหรับสำรองข้อมูล (Backup) ก็ต้องมีมากขึ้น และวิธีการจัดเก็บก็มีเทคนิควิธีการมากมาย แล้วแต่สภาพแวดล้อม และกำลังทรัพย์ที่สามารถจัดสรรได้ ผมเคยใช้ Software สำเร็จรูปสำหรับ backup มันช่วยอำนวยความสะดวกในการสำรองข้อมูลได้มาก และราคาก็จะสูงขึ้นไปตาม […]