linenotify

วิธีใช้ Google Form ส่งข้อความเข้า LINE Notify

ขั้นตอนต่อไปนี้จะข้ามส่วนของรายละเอียดบางอย่างไป ซึ่งก่อนจะทำตรงนี้ควรจะรู้แล้วว่า LINE Notify ใช้ทำอะไร และ Access Token จะเอามาจากไหน แต่จะพยายามอธิบายให้ครอบคลุมที่สุดก็แล้วกัน

การใช้ Node.js Corn Job ตั้งเวลาแจ้งเตือนหากเว็บล่ม เข้า LineNotify

idea นี้เริ่มต้นจากเห็น feed ของเพจ scotch.io แนะนำการใช้ Node Cron Jobs พอลองอ่านดู เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่า มี job นึงที่ยังไม่ได้ทำ และด้วยความขี้เกียจมานั่งเฝ้า monitor ก็เลยจะทำอะไรซักอย่าง ให้มันแจ่งเตือน หากเว็บมันเข้าไม่ได้ หรือ not responded  ให้มันแจ้งเตือนเข้ามาในกลุ่ม Line หน่อย อย่างน้อยก็มีหลายๆ คนช่วยกันดู และแก้ไข หากมันใช้งานไมได้  Package ที่ใช้ node-cron : ใช้สำหรับตั้ง task schedule ให้มันทำงานตามเวลาที่กำหนด แบบ linux cron job นั้นแหละ$ npm install –save node-cron is-reachable : เอามาเช็กสถานะของ server ว่ามันยังเข้าถึงได้หรือป่าว$ npm install –save is-reachable line-api : เอามาส่งการแจ้งเตือน$ npm install […]