LINE Desktop ไม่แสดงภาพใน Flex Message

บล๊อกนี้เป็นแค่บันทึกแนวทางแก้ไข และหาสาเหตุว่าทำไมภาพที่ตรงตามข้อกำหนดทุกอย่าง ตอนใช้งานกับ Internet Server (Host จริง) ก็ปกติดีทุกอย่าง ไม่มีปัญหา แต่พอย้ายมาใช้ Local Network Server ที่ set public ip เอาไว้ กลับใช้งานไม่ได้ ภาพไม่ยอมขึ้น […]