cli

บันทึก batch บ้าน ๆ จับวันคู่-คี่ เพื่อ restore จาก external backup 2 ตัว

ปูมหลังของการทดลองนี้ เกิดจากผมมี External Backup อยู่ 2 ที่ ซึ่งมันจะเก็บไฟล์สลับวันกัน ซึ่งในทางทฤษฏีแล้ว ต้องการให้มันเก็บแบบวันคู่ วันคี่ แต่ด้วยการตั้ง task schedule นั้น เราจะ Run ให้มันสลับกันเก็บคนละวัน แปลว่า มันก็ใช้วันคู่/วันคี่ ไม่ได้ เพราะเดือนไหนมี 31 วัน แปลว่า Backup ตัวนั้นต้องเก็บวันที่ 31 และเริ่มต้นอีกที วันที่ 2 ซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมเพิ่งมาคิดได้ทีหลังจากการทดลองสร้าง batch แล้ว ซึ่งถ้าใช้งานจริง คงต้องปรับให้มันสลับกันวันเว้นวันแทน โดยใช้เงื่อนไขที่เป็น day of year แทน ซึ่งมาดูวิธีการที่ผมทำไว้ทีและ และสรุปปัญหาและอุปสรรค Batch เงื่อนไขวันคู่-วันคี่ ตั้งค่าวัน YYYYMMDD เช่นวันนี้ คือ 20180124 จากนั้น %2 เพื่อหาเศษ ถ้ามันมีเศษแสดงว่าหารไม่ลงตัว สรุปได้เลยว่าเป็นวันคี่ […]

#SQL #batch Auto export CSV with SQL Command Line

ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิดของนวัตกรรม วันนี้เลยตั้ง schedule เพื่อ backup ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ excel หรือ csv โดยใช้กระบวนการเดียวกับ บันทึกการทำ Auto Backup ด้วย batch แจ้งผ่าน Line Notify API โดยใช้ code สำหรับการ export ดังนี้ ที่มา: https://www.excel-sql-server.com/sql-server-export-to-excel-using-bcp-sqlcmd-csv.htm# ตัวอย่างที่ใช้งาน -S {SERVERNAME} ชื่อเครื่องหากใช้งานในเครื่องเดียวกัน จะไม่ใส่ก็ได้ เพราะระบบจะเข้าหาจาก localhost และเรียกผ่าน .\SQLEXPRESS โดยอัตโนมัติ และหากใช้งานเพื่อเชื่อมต่อไปยัง server อื่น ให้ใส่ชื่อของ server เข้าไปด้วย เช่น -S DBDRSITE -U “{USER}” -P “{PASSWORD}” ชื่อ Username และ Password สำหรับการเชื่อมต่อกับ Server ข้างต้น เช่น […]

วิธีย้าย npm project เดิมขึ้น yarn

ผมข้ามขั้นตอนการใช้สำหรับการสร้าง project ใหม่ไป  จะมาทดลองใช้ yarn กับ repository เดิมก่อน (เพราะเขาคุยว่าใช้กับ package.json เดิมได้นิ) basic workflow คือ Creating a new project Adding/updating/removing dependencies Installing/reinstalling your dependencies Working with version control (i.e. git) Continuous Integration 1. เข้าไปที่ project เดิม ตรงนี้ผมใช้ npm เพื่อติดตั้ง gulp (node_modules.rar นั่น zip ไว้กันพลาด) 2. RUN สำหรับคนใช้งาน windows 7 กด shift + right click จะมีเมนูชื่อ Open command […]

#SQL Using the OSQL Command Line Tool to Perform SQL Server Operations

ทดลองใช้ SQL ผ่าน Command line เพื่อทำ Task Backup/Restore ฉบับคนขี้เกียจรอ เริ่มแรกได้ข้อมูลจากที่เคยอ่านผ่านๆ ในบล๊อกต่างประเทศ ก็ไม่ได้สนใจอะไร จนมีพี่คนหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เขาได้จุดประกายให้ศึกษาการใช้ CLI อีกครั้ง เพราะเขาเองก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน คือ เขียน Batch file เพื่อให้มันทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ (ซึ่งการทำงานของ Batch ทั้งหมดผมขอผ่านไป ของผมมีการเรียก vbs เพื่อทำ logs ด้วย) จะแนะนำในส่วนของ OSQL หรือบางคนใช้ SQLCMD ก็ได้เหมือนกัน code ด้านบนก่อนหน้านี้ทดลองอยู่หลายวิธี ก็ run ไม่ได้ ลองใส่ -P -S -U ทุกวิธีแล้ว ก็ไม่ผ่าน เกิด error ว่า ทดลองคำสั่ง restore ด้วยไฟล์ที่อยู่บนเครื่องตัวเอง – สามารถใช้งานได้ แสดงว่า […]

CentOS 5.6 new installation – 1st day

ก่อนอื่นก็ใส่แผ่น ติดตั้งตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนเสร็จสรรพ ถึงขั้นตอนเลือก packet ก็เลือกไปตามต้องการ พอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดปัญหาก็คือ ทำไมเครื่องเราถึงหาชื่อ hostname ไม่เจอ ลองเข้า ผ่าน IP ก็เข้าได้ แต่เข้าจาก hostname กลับเข้าไม่ได้ กำลังหาอยู่ว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไร ———————— 16.02 pm ลองติดตั้ง webmin อยู่ ด้วยคำสั่ง รอ รอๆๆๆๆ เมื่อมันโหลดเสร็จก็ตามด้วยนี่ เสร็จ warning: webmin-1.550-1.noarch.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 11f63c51 Operating system is CentOS Linux Webmin install complete. You can now login to https://ath4.intranet:10000/ as […]