การติดตั้ง Proxy Server บน ESET Remote Administrator Server v.6

มั่วอยู่นานกับการติดตั้ง ESET Remote Administrator (ERA) version 6 แบบงูๆ ปลาๆ คือวัตถุประสงค์ของการลงตัว proxy นี้คือต้องการให้มันเป็น mirror server เพื่อลด bandwidth ในการ download ไฟล์ virus signature database มาจาก Server ของ ESET โดยตรง มาเป็นการ Update บนเครื่อง Server Local แทน ทั้งนี้ Software ที่ใช้มี

  • ESET Remote Administrator Proxy (ERA Proxy)
  • Apache HTTP Proxy (a third party component)
  • ESET Antivius Endpoint 6.4

ซึ่งลองอ่านคู่มือทั้งภาษาไทยที่ผู้จัดจำหน่าย ให้มากับ CD และอ่านบนเว็บ support ของ ESET อยู่ข้ามคืน ก็ติดตั้งให้มันเรียก update ผ่าน proxy ไม่สำเร็จ ครั้งแรกที่ทำ ติดปัญหาการ Deploy Agent Live Installer เนื่องจากมีเทคนิคที่แนะนำให้แก้ไข code ใน .bat file ที่จะทำไปติดตั้ง ให้เรียกไฟล์ setup Agent ผ่าน local ไม่ต้อง Download จาก Internet ทุกครั้ง สุดท้ายแล้ว ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก .bat ในคู่มือที่ให้มามันเป็น version ที่เก่ากว่าที่ผมทำการติดตั้ง ทำให้ บรรทัดที่ให้แก้ไข มันไม่ตรงกัน และ ไม่สามารถ run code ได้

จนสุดท้ายทางออกอยู่ที่ เริ่มต้นใหม่ เมื่อได้อ่าน solution เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ERA Proxy กับ Apache HTTP Proxy (http://support.eset.com/kb3639/?locale=en_US)

How to setup a proxy solution?

ขั้นตอนต่อไปนี้ จะลิงค์ไปที่เจ้าของบทความทั้งหมด โดยจะเน้นส่วนที่ผมใช้ในการติดตั้งจริงๆ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ดังนี้

Install ERA Proxy:

หากใครที่ติดตั้ง EAR Server แบบ All-in-one ครบทุก Component แล้ว ให้ข้ามไป หัวข้อ “CONFIGURATION OF ERA PROXY” เลย สำหรับ ERA Proxy นั้นจะต้องติดตั้งหลังจากติดตั้ง ERA Sever แล้ว มีวิธีติดตั้ง 2 แบบ คือแบบ All-in-one กับ Stanalone ซึ่งแบบแรกจะติดตั้งง่ายกว่ามากๆ แบบ standalone นั้นพาเรางง เนื่องจากไม่ได้ตั้งค่า Database Server เอาไว้ ทำให้ไปต่อไม่ได้

Configuration of ERA Proxy

การปรับคอนฟิกจะมี 2 ตัวอย่าง ส่วนแรกเป็นการกำหนด ERA Proxy Server โดยให้ระบุ Host ที่เป็น Proxy และหมายเลข port เราระบุไปตามตัวอย่างได้เลย / ส่วนที่ 2 เป็นการกำหนด Policy จากคู่มือ ซึ่งเหมือนแบบแรกแต่มันจะไม่มีภาพประกอบ

Install Apache HTTP Proxy:

ตรงหัวข้อนี้ อ่านเพื่อให้รู้แนวทางว่าติดตั้ง Apache HTTP Proxy อย่างไร ซึ่งผมได้ลองทำตามขั้นตอนไปแล้ว 1 รอบ สุดท้าย Uninstall ลงใหม่ทั้งหมด เนื่องจากำหนด User/Password แล้วทำให้มัน unauthorise proxy server ไม่สามารถ Update Signature ได้ ข้ามไปส่วนที่เราจะใช้กำหนดคือหัวข้อถัดไป

Configuration of Apache HTTP Proxy

เข้าหน้า Web Console แบบเดิม ตรงส่วนนี้มี 8 ขั้นตอน แต่ให้ทำซ้ำ 1-7 อีกครั้ง และขั้นตอนที่ 4 เปลี่ยนค่า SETTINGS ตามตัวอย่างที่กำหนด ซึ่งในการ config ผมไม่ได้ตั้งค่า Username และ Password ของ HTTP Proxy ไว้ เพียงแต่ใส่ IP ให้ถูกต้องเท่านั้น

จากนั้นก็โหลดไฟล์ Deploy Agent ไปสั่งติดตั้งบนเครื่อง Client ได้แล้ว ซึ่งในที่นี้ใช้แบบ Create Agent Live Installer และแก้ไข code ของ Batch file ตามตัวอย่างนี้ http://help.eset.com/era_admin/64/en-US/index.html?agent_live_installer.htm

แก้จาก

เป็น path ของ local server

Folder ของ Agent นี้ให้ตั้ง Full Control เลยครับ

ต่อมาแก้ line 76 to replace ” echo.packageLocation = DownloadUsingHTTPProxy^(“!url!”, “!http_proxy_hostname!”, “!http_proxy_port!”, “!http_proxy_username!”, “!http_proxy_password!”^) ”

เป็น echo.packageLocation = “!url!”

เสร็จแล้วก็ Save เอาไว้ที่ share folder นั้นแหละ แล้วก็ remote ไปเครื่อง client เพื่อติดตั้ง Agent พอกด run มันจะดำเนินการของมันเอง จนจบและก็ปิดหน้าต่างไป เราไม่ต้องทำอะไรต่อเลย สะดวกมาก ที่เหลือก็แค่รอดูผลบน Dashboard แบบ Like a Boss