วิธีแก้ wamp server เปิดเข้าจากเครื่องอื่นไม่ได้

เมื่อเราติดตั้ง WAMP Server ไว้ที่เครื่องส่วนมากแล้วจะเปิดโดยการเข้าไปที่ที่ localhost แต่กระนั้น บางครั้งเราต้องการให้เครื่องอื่นเข้ามาทดสอบระบบ โดยการใช้ local ip อาทิเช่น 192.168.1.2/example

ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเรายังไม่ได้ Put Online ทำให้เครื่องอื่นไม่สามารถเข้ามายัง server ของเราได้ โดยหน้า Browser จะแจ้งว่า Forbidden ว่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนนี้ 


แก้ไขโดย


คลิกที่ icon ของ wamp server และเลือกที่ Put Online ด้านล่าง ดังภาพ หากต้องการปิด ก็เพียงคลิก icon เหมือนเดิมและเลือก Put Offline 

เปิดให้เครื่องอื่นสามารถเข้ามาใช้งานได้
ปิดไม่ให้เครื่องอื่นเข้าถึง Server ของเราได้