ขั้นตอนการย้ายโดเมนเนมจาก GoDaddy ไป Name.com

กระบวนการย้าย Domain Name จาก GoDaddy ไป Name นั่นไม่ใช่เรื่องยากอะไร มีขั้นตอนที่สรุปสั้นๆได้ว่า

“เช็ก – จ่าย – ยืนยัน – การโอน”

ซึ่งก่อนอื่นที่จะทำการโอนได้เราต้องมีบัญชีของ GoDaddy และ Name.com เสียก่อน และที่ขาดไม่ได้คือเลขบัตรเครดิตที่มีเงินพร้อมจ่ายสำหรับค่าดำเนินการ ขอบอกว่า ถูกกว่าการต่ออายุโดเมนเสียอีก

มาดูขั้นตอนกันเลยแบบ Step to Step

1. ล๊อคอินเข้าเว็บ godaddy เพื่อทำการ ปลคล๊อคโดเมนที่เราจะทำการโอนย้าย โดยเลือกไปที่โดเมนที่เราต้องการ ในช่อง Lock พบว่าสถานะเป็น On ให้กดที่ Manage

 

2. จากนั้นกดเลือกที่ Off และกด SAVE

3. กดส่ง Authorization Code ซึ่งเปรียบเสมือนใบอนุญาต ไปยังอีเมลของเรา เพื่อนำไปใช้สำหรับ Transfer Domain เมื่อคลิกที่ Email my code จะมีกล่องแสดงขึ้นมา จากนั้นกด SEND จากนั้นรอรับอีเมล

4. ล๊อคอินเข้า Name.com เพื่อนำ code มาใส่ ขั้นตอนนี้เมื่อล๊อคอินแล้ว ให้เลือกที่ My Account จากนั้นในส่วนของ tools คลิกที่ Transfers จะได้หน้าจอด้านล่างขึ้นมา
5. เข้าไปที่อีเมลของเรา ที่ทาง GoDaddy ส่ง Authorization Code มาให้ เพื่อนำ โดยส่วนสำคัญคือ Domain Name และ Authorization Code
6. กรอก Domain Name และ Authorization Code ลงไปในช่อง จากนั้นคลิก Add To Cart  และรอซักครู่ หน้าจอที่สองจะแสดงขึ้นมา จากนั้นคลิก Checkout & Complete Transfer เพื่อไปสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
7. ชำระเงิน ในส่วนนี้จะใช้ Promotion Code ไม่ได้ (แต่ทาง Name ยังให้ใช้ PRIVACYPLEASE ได้นะครับ) จากนั้นคลิก Next Step เพื่อไปหน้ายืนยันการชำระเงิน

เลือกรูปแบบการชำระเงิน จากนั้นคลิก Complete Order

8. รอรับอีเมลยืนยันการชำระเงินแล้ว
9. มาดูสถานะการดำเนินการย้ายที่นี่ครับ เลือก My Account > Transfers in Progress ตรงช่อง Status จะแสดงสถานะการดำเนินการ ตอนนี้ให้รออีเมลเพื่อ “ยืนยันการโอน” ซึ่งทาง Name.com จะส่งเมลมาให้เรา APPROVE TRANSFERS

10. เมื่อได้รับอีเมล APPROVE TRANSFERS จาก Name.com แล้ว ให้คลิกที่ลิงค์ที่ทาง Name.com ส่งมาให้ เพื่อไปยังหน้ายืนยันการโอน

 

11. เมื่อคลิกลิงค์ที่ Name.com ส่งมาให้ จะเข้าสู่หน้า Transfer Approval ให้ เช็คถูกที่ชื่อโดเมนที่จะ “อนุมติการโอน” เมื่อเลือกแล้วให้คลิก Approve Transfer(s)

 

เมื่อกลับมาดูหน้า Transfers In Progress ของ Name.com จะพบว่าสถานะการดำเนินการจะเปลี่ยนเป็น Submitting Transfer จากนั้นก็รอรับอีเมลจาก GoDaddy 

12. เมื่อได้รับอีเมลจาก GoDaddy ที่แจ้งเรื่องการโอนมายังเรา เพื่อให้เราไป “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การโอนครั้งนี้
13. กลับมาที่หน้าของ GoDaddy ให้เลือกที่ Transfers จะพบรายการโอนที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ตรงช่อง Recommended Action จะบอกให้เรา Accept or decline. หรือการยอมรับหรือปฏิเสธการโอน ให้คลิกที่ Manage เพื่อดำเนินการต่อ
14. GoDaddy จะมายังหน้า PENDING TRANSFERS และมีกล่องแจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการตามคำร้องขอโอนย้ายโดเมนหรือไม่ กด OK เพื่อไปต่อ
15. กรอบสำหรับแสดงการยืนยัน ACCEPT OR DECLINE จะแสดงขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Accpet transfer จากนั้นเลือก OK เพื่อยืนยันคำร้อง กล่องแจ้งสถานะสีดำๆ จะแสดงขึ้นมาตามภาพด้านล่าง จากนั้นในส่วนของแถบสีเหลืองที่แสดงอยู่จะหายไป
15. จากนั้นก็รอ รอ อีเมลจาก GoDaddy แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการโอนถ่ายโดเมนเนม
ได้อีเมลแล้วเปิดดูเนื้อหาหน่อย “SORRY TO SEE YOU GO. WE’LL ALWAYS WELCOME YOU BACK.” #ผมนี่ร้องไห้หนักมาก
16. รออีเมลจาก Name.com กันบ้าง เมื่อได้รับเมล Recent transfer SUCCESSFUL เป็นอันเสร็จเรียบร้อยการดำเนินการย้ายโดเมน ที่ผมทำมาทั้งหมดนี้ยังไม่พบข้อผิดพลาดนะครับ หากใครไม่สามารถย้ายได้ ฝากความคิดเห็นไว้ได้นะครับ
PS. หลังจากนั้นถ้าโดเมนเราหมดอายุจาก GoDaddy ทาง GoDaddy จะเมลมาแจ้งยกเลิกการต่ออายุโดเมนของเรา