ติดตั้ง WAMP ไม่ได้เพราะมันแจ้งว่าไม่พบ MSVCR100.dll

 

วิธีแก้ไขปัญหา MSVCR100.dll is missing when WAMP server install

หากติดปัญหาดังกล่าว ในขั้นตอนการติดตั้งหรือ หลังจากที่ติดตั้งไปแล้ว เปิดใช้งานไม่ได้ Service บางอย่างมันไม่ยอม start ทั้งหมดนี้เป็นเพราะ โปรแกรมมันตรวจไม่พบไฟล์ MSVCR100.dll ปัญหาดังกล่าวจะพบมากกับเครื่องที่ลงระบบ windows ใหม่ ซึ่งไฟล์ MSVCR100.dll เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Visual C++ ซึ่งต้องไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่เว็บของ Microsoft ตามลิงค์ด้านล่างนี้

สำหรับ Windows 32bit
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)

สำหรับ Windows 64bit
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)

เมื่อโหลดมาแล้ว จะได้ไฟล์ vcredist_x86.exe หรือ vcredist_x64.exe ให้ติดตั้ง และทดสอบเปิด หรือ ติดตั้ง WAMP ใหม่อีกครั้ง

สิ่งสำคัญ

  1. ใช้ได้เฉพาะ Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP
  2. ควร update windows ให้เป็น version ล่าสุด โดยเฉพาะ service pack และ critical updates