แบบเสื้อต้นกล้าฯ มัคคุเทศก์

ออกแบบเพิ่มมาอีก 2 แบบ รวมกันเ็ป็น 3 แบบ ที่ให้เลือก ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีสีขาวและสีดำ ดูความต้องการ เพราะสีใช้สีเดีัยวกัน แต่เสื้อคนละสีเท่านั้น

จบการอบรมต้นกล้าอาชีพ

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการอบรมมัคคุเทศก์ ในโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เวลา 20 วัน ที่พัดพาคนทั้ง 13 คนมาพบเจอกัน มันช่างบังเอิญเหลือเกิน มีคนที่อายุ 18 ไปจนถึง 40กว่า แต่ทุกอย่างก็ดูลงตัว ไปหมด สีสรรค์จะอยู่ที่วัยรุ่น […]