ออกแบบโลโก้ ตาบอยอิมพอร์ต taboy import

Logo Taboy Import

Logo taboy import มี concept ในการออกแบบ ดังนี้ ตัว T หมายถึง คน thai thailand ด้านบน เป็นลักษณะ Boxs to Thai
ด้านล่าง เป็น P= [product] to Thai เลยจะบอกว่า เรานำเข้าทุกอย่างเพื่อคนไทย