ออกแบบโลโก้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ย้อนหลังไปนานซักหน่อยกับการออกแบบโลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ซึ่งรุ่นของผมเป็นรุ่นที่ 2 รุ่นแรกนั่นที่ทำไว้เดิมทีเป็นรูปโลก และเขียนคำว่า information technology เมื่อมาถึงรุ่ีนผม ได้มีการออกแบบใหม่ ซึ่งผมเองก็ได้นำแบบไปเสนอกับ อ.สัณชัย และท่านก็เห็นดีให้ใช้อันที่ผมออกแบบ ซึ่งโลโก้ที่เป็นไฟล์ต้นฉบับเองนั้น หายไปแล้ว เนื่องจาก hardisk ของผมเสีย ไม่สามารถกู้ข้อมูลอะไรกลับมาได้ จึงเอาเสื้อที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้ชมครับ

โลโก้ไอที 2545-2546
โลโก้ไอที 2545-2546

โลโก้อันแรกใช้ในปี 2545 ถึง 2546 ลักษณะเป็นรูปดวงตาคน ซึ่งผมใช้ตัวอักษร 2 ตัวมาประกอบกัน คือตัว I กับตัว T ซึ่งจะอ่านยากซักนิด ใต้รูปจะมีคำว่า Information Technology อยู่ด้วย

โลโก้ไอที 2546-2547
โลโก้ไอที 2546-2547

โลโก้อันที่ 2 นี้ตามจริงแล้วจะดูสวยงามกว่านี้ แต่เนื่องจากตอนที่จะทำแบบเสื้อนั้น ผมไม่ได้เอาแบบที่วาดไว้มา จึงต้องเขียนใหม่ ทำให้ต่างจากรูปแบบเดิมไปเล็กน้อย รูปแบบของโลโก้อันนี้ก็จะคงรักษาคำว่า I.T. ไว้ โดยใช้ตัวอักษร 2 ตัวเช่นเดิม แต่ในครั้งนี้จะตวัดหางตัว t ใ้ห้ยาว ครอบคลุมไปถึงด้านหน้า คล้ายสัญลักษณ์ @ ซึ่งบ่งบอกถึงยุคทองของ internet นั้นเอง

โลโก้ไอที 2547 - ปัจจุบัน
โลโก้ไอที 2547 – ปัจจุบัน

โลโก้อันล่าสุดนี้ใช้กันมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันแล้ว ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบไปแต่อย่างใด และยังคงรูปแบบของต้นตำหรับเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น คือยังคงใช้ตัว i.t. อยู่ ในรูปแบบนี้จะทำให้ดูคล้าย กังหัน ให้ดูเป็นการหมุน มีจุดศูนย์รวม และแตกแขนงออกไปในระยะ inf. สีที่ใช้เป็นแม่สี ซึ่งคำว่าแม่สี หมายถึง สีที่สามารถนำไปผสมแล้วเกิดเป็นสีอื่นๆ ได้อีกมากมาย บ่งบอกถึงสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ สามารถแตกสาขาการทำงาน และเป็นวิชาชีพให้แก่นักศึกษาได้มากมาย

โลโก้ไอที
โลโก้ไอที