ลองเล่น Apache Cassandra

มันเป็นโลกอีกแบบที่เก็บข้อมูลต่างไปเดิม ที่เคยเก็บเป็น row มาเก็บแบบ column (ซึ่งผมเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ได้คำว่าเก็บเป็น column มันต่างจาก row ยังไงนะ) โดยข้อดีของมันคือ ทำงานเร็วมาก เนื่องจากมันบังคับว่า table ที่สร้างต้องมี PRIMARY KEY

#Fix #SQL show error SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry ‘255’ for key ‘PRIMARY’

Bug เล็กๆ ที่เกิดจากความประมาท โดยระบบตัวนี้จะมี id ที่เป็น PK ตั้งให้ auto increment แต่เนื่องจากไปตั้ง field type เป็นแบบ tinyint ไว้ มันรองรับแค่ 255 เท่านั้น พอมีรายการที่ […]