googlemap

ทรงสถิตกลางใจไทยทั่วโลก

กรมประชาสัมพันธ์และ Google เชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก ขั้นตอนการร่วมลงนามแสดงความอาลัย คลิกที่ปุ่ม “ลงชื่อแสดงความอาลัย” จากนั้นกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกด [/] ข้าพเจ้ายินยอม (นโยบายความเป็นส่วนตัว) และกดปุ่ม submit เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะมีข้อความขึ้นดังนี้ ซึ่งชื่อที่ส่งไปจะปรากฏภายใน 48 ชม. ขอบคุณที่ร่วมลงนามแสดงความอาลัย หมุดของคุณจะปรากฏภายใน 48 ชม. ที่ https://sites.google.com/site/mapofmemory/map แชร์ให้เพื่อนของคุณ : https://goo.gl/4I7x9c Thank you for submission. Your pin will be pinned within 48 hrs. at https://sites.google.com/site/mapofmemory/map Share with your friend : https://goo.gl/4I7x9c ตัวอย่างผู้ที่ร่วมลงนามถวายอาลัยแล้ว หากอยู่ในพื้นที่เดียวกัน จะแสดงผลตามลำดับก่อนหลัง เป็นรายชื่อที่อยู่ภายใต้ริบบิ้นอันเดียวกัน   เว็บไซต์ร่วมลงนาม https://sites.google.com/site/mapofmemory/