php public static class case study

“Bug Fix db.class เกิดปัญหาการเรียกใช้ภายนอก เนื่องจากเป็นตัวแปร this-> และอยู่ใน public function แต่เมื่อเรียกจากภายนอกไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจาก class มองเห็นว่าเป็นตัวแปรภายใน จึงไม่ return ค่ากลับออกไป” วันนี้ได้ลองเรียก CON::PageNavi(parameter) ผลปรากฏว่า ไม่สามารถทำงานนอก […]

making class progamming flexibility is important

6 มิ.ย. 54 19.17 น. วันนี้จะลองเขียน class ให้มีความยืดหยุ่น (flexibility) สูงๆ ให้สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่างจะมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบข้อมูล (data) การเข้าถึง (permission) การจัดเก็บข้อมูล (database) โดนในแนวคิด จะเริ่มจากการกำหนด […]

เอาอีกแล้วเว้ย ทำ class ได้ไม่เสร็จ ไม่สิ้น

ตอนนี้ติดปัญหาก็คือว่า ทำ fucntion ไว้ให้มัน save file โดยการสร้าง folder แยก เป็นรายปี และรายเดือน ตัวอย่างเช่น 2011/03/<filename> 2011/04/<filename> เป็นแบบของ WordPress ซึ่งการเก็บไฟล์แบบนี้ ทำให้แยกแยะไฟล์ ในแต่ละเดือนได้ ประโยชน์ที่ผมเห็นชัดๆ […]

รื้อ class อีกซักที

วันนี้ รื้อ class Article() เพื่อให้มันเป็นก้อนเดียว ทำงานได้เบ็ดเสร็จ สิ่งที่เพิ่มเข้าไป ก็มี อัพโหลดรูปภาพเข้าไปด้วย ซึ่งหากมองกันยาวๆ คงต้องเปลี่ยนเป็น class uploadFile() หรือไม่ก็เพิ่ม method upload ให้กับ article ไปก่อนใน version […]