TSQL สำหรับค้นหาชื่อคอลั่มใน SQL Server

ในฐานข้อมูลที่ไม่คุ้นเคย ที่เราไม่มีข้อมูล dataset หรืออาจจะขี้เกียจเปิดหา เราก็ใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือ ค้นหาด้วยชื่อที่คล้ายกัน เพื่อหาชื่อคอลั่มในตารางต่างๆ ว่าถูกกำหนดไว้ที่ไหนบ้าง ในที่นี้ database_name = ชื่อฐานข้อมูล search_keyword = ชื่อคอลั่มที่เราจะค้นหา Column names are variables that […]