แนวทางแก้ไข Postgres 14 Authentication MD5 Password

พอดีเพิ่งติดตั้งโปรแกรม ThaiRefer ใหม่ กับฐานข้อมูล PostgreSQL v.14 แล้วมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อ ทีไม่ค่อยมีใครเจอ อันเนื่องจาก “รูปแบบการเข้ารหัส” ที่ใช้ต่างจากคนอื่น โดยภาพ error เป็นแบบภาพนี้ วิธีตรวจสอบโดยใช้คำสั่งนี้ จะได้ผลลัพท์เป็น scram-sha-256 แต่ถ้าเป็น md5  จะไม่ […]