jQuery change input text to selectmenu when click and post update new data

ระบบเบิกจ่ายวัสดุ มีปัญหาของผู้ใช้งานอยู่ประเด็นหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากผู้ใช้บางคนไม่รู้่ว่าตัวเองต้องเบิกวัสดุประเภทไหน หมึกพิมพ์รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร ทำให้ทำรายการผิดพลาด ซึ่งวิธีการแก้ไขก็คือให้ผู้ดูแลแก้ไขรายการให้ถูกต้อง เพราะผู้ดูแลจะทราบดีว่าแผนกไหน ใช้เครื่องพิมพ์อะไร ต้องใช้หมึกพิมพ์รุ่นไหน ดังนั้น หากจะทำการแก้ไขแบบธรรมดา มันก็ดูจะง่ายไป แค่ select และ update ใครก็ทำได้ ทีนี้เราต้องการลดระยะเวลาและขั้นตอนการเดินการของผู้ดูแล เช่นเดียวกับ […]