msdos

ตั้งเวลา ปิด – เปิด โปรแกรมด้วย batch file แบบหน่วงเวลาเปิด

#ความขี้เกียจก่อเกิดนวัตกรรม ใส่ hashtag รอเลย ซึ่งที่มาของโจทย์นี้ง่ายๆ คือ มันจะมีโปรแกรมบางตัวต้องปิด ก่อนถึง dead line หมายความว่า ถ้าถึงช่วงเวลานี้แล้ว โปรแกรมไอ้ที่ว่านี่มันจะทำงานไม่ได้ เพราะว่า server จะตัด task ทุกอย่างทิ้ง ไม่ให้มันทำอะไรจนกว่าจะ backup เสร็จ ดังนั้น ก็เลยต้องปิดมันก่อนจะถึงเวลา ซึ่งในที่นี้ก็มีการหน่วงเวลาเปิดไว้ด้วย ซึ่ง process การทำงานก็จะมีแค่ ปิด – รอ – เปิด แค่นี้ มาดู code ง่ายๆ กันดีกว่า ซึ่งก็ใช้ท่าเดิม คือ batch file แบบบ้านๆ  run ใน task schedule โดยตั้งเวลาเอาไว้แค่นั้น!   Command ที่ใช้ taskkill จบการทำงานหรือปิด process ได้จากชื่อ หรือ PID […]