แก้ปัญหา Internet Explorer บน Windows 10/11 ด้วยการเปิด IE Mode ใน Microsoft Edge โดยการกำหนด GPO

หลังจาก Microsoft ประกาศยุติการสนับสนุน Internet Explore ในวันที่ 15 มิ.ย. 2022 สิ่งที่ตามมาคือ application ที่จำเป็นต้องใช้งาน Internet Explorer (IE) จะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากตัว Microsoft Edge นั้นเป็น […]