วิธีแก้ไข PHP Notice: Undefined index, Notice: Undefined variable

ก็เขียน php มาตั้งนานและ แต่ใน version เก่าๆ ที่ต่ำกว่า PHP 5.3 มันจะไม่แสดง Error Warning ให้เราเห็น นอกจากเราจะไปกำหนดมันขึ้นมาเอง เพื่อเพิ่มงานให้ตัวเอง 555+ สิ่งแรกที่โปรแกรมเมอร์จะพบเวลาเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้น มันจะมี Error หมายถึง […]

วิธีแก้ PHP Notice Use of undefined constant

Error ด้านบนนี้เป็นจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราเปิด error_reporting เป็นแบบ error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); โดนมันจะแจ้งเตือนเราว่า ค่าตัวแปรที่คุณกำหนด มันยังไม่ถูกต้องนะ หรือมันอาจจะผิดรูปแบบ คุณควรจะใส่แบบนี้ (แบบมี ‘…’ คั่น) เท่าที่ผมเข้าใจนะ การใส่กับไม่ใส่ ข้อแตกต่างมันอยู่ตรงที่ ชื่อของตัวแปรที่เราตั้ง การที่เราไม่ใส่ […]