DTAC

ทดลอง LINE MOBILE บริการมือถือใหม่ เล่น LINE ฟรี

ปกติเป็นมนุษย์ที่เรียกได้ว่าเกลียด LINE เข้าเส้น เพราะเหตุผลหลายๆ อย่างของ service ที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิต! และค่อนข้างสร้างความรำคาญ เลยตัดสินใจไม่ใช้งาน แต่ก็มี Account นะ จนพักหลัง งานที่ทำอยู่ต้องสร้างกลุ่ม LINE ขึ้นมาเพื่อตอบโต้กับ User ก็เลยหันมาพึ่งพา Service ของ LINE อีกครั้ง แถมช่วงนี้ LINE เปิด API ให้ใช้งานได้เยอะมากขึ้น ก็เลยเข้ามาครึ่งตัวละ ใช้ LINE Notify ด้วย LINE@ ด้วยทำให้ต้องพึ่งพา Service ของ LINE มากขึ้น (แต่ก็ยังรำคาญอยู่ดีนะ 55) จนได้ข่าวว่า LINE เปิด Service ใหม่ เป็นบริการมือถือ โดยใช้ชื่อว่า LINE MOBILE ในร่างทรงของ DTAC ก็เลยได้ Invite มาจากเพื่อนจึงขอมาทดสอบดู! ตอนนี้ก็ใช้งานมาได้ […]