How To Set Static IP Address : Raspberry Pi

หากเราต้องการ fixed ip ให้กับเจ้า Pi มันก็มีวิธีที่ง่ายๆ โดยทำผ่าน ssh ด้วยคำสั่งนี้ คัดลอกไปวางไว้บรรทัดสุดท้ายเลย หากต้องการตั้งค่าให้ LAN ก็ใช้ eth0 แต่ถ้าตั้งให้ WIFI ก็ตั้ง wlan0 กำหนด ip, […]