เกิดมาทำไม

อยู่ๆ วันดีคืนดี ก็กลับเกิดความสงสัยว่า มนุษย์เราเกิดมาทำไม…? สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดมาเพื่ออะไร…?