debug

#Fix #SQL show error SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry ‘255’ for key ‘PRIMARY’

Bug เล็กๆ ที่เกิดจากความประมาท โดยระบบตัวนี้จะมี id ที่เป็น PK ตั้งให้ auto increment แต่เนื่องจากไปตั้ง field type เป็นแบบ tinyint ไว้ มันรองรับแค่ 255 เท่านั้น พอมีรายการที่ 256 เข้ามามันเลยเพิ่มเข้าไม่ได้ แล้วแจ้งบอก Dupicate entry ที่เลข 255 มีการใช้ซ้ำแล้ว โดยปกติถ้าไม่ได้ตั้ง Auto Increment ไว้ เราก็แค่เปลี่ยน ID ไปเป็นเลขอื่น แต่ในตัวอย่างนี้ คือไปขยาย field type ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยตั้งเป็น int เลยก็ได้ เปิด unsigned เพราะไม่มีเลขติดลบ อ้างอิง int, bigint, smallint, and tinyint (Transact-SQL) Data type […]

Facebook URL Debugger with refresh share attachment featured

เราจะทราบกันดีสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ facebook developer จะต้องเข้าไป debugger URL ที่เราแชร์ผ่านหน้าเว็บมาอย่างแน่นอน เพื่อตรวจสอบ Open Graph ที่ระบุว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ทีนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ เมื่อเราแชร์สิ่งใดไปแล้ว และมีการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง OG ใหม่ เช่น เปลี่ยนภาพ og:image เปลี่ยนหัวข้อ og:title เราใช้วิธีการ ลบและแชร์ใหม่ ซึ่งนั่นจะไม่ใช่วิธีที่ดีแน่ ถ้าเกิดว่าโพสนั้น มีจำนวน like และ comment อยู่พอสมควรแล้ว คือมัน reach ไปแล้ว จะให้มาลบโพสใหม่ ก็คงไม่เหมือนเดิม ดังนั้นจึงมี refresh share attachment เข้ามาช่วยในการเรียกความสดใหม่ของลิงค์ที่ถูกแชร์ มาดูวิธีการกันเลยครับ 1. นี่เป็นลิงค์ที่ผมเคยแชร์ไว้ มันขึ้นว่า bit.ly ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง ผมจึงเริ่มทดสอบเพื่อความแน่ใจครับว่าลิงค์ของผมมันไม่ได้แสดงแบบนี้จริงๆ (จะข้ามไปข้อ 6. เลยก็ได้) 2. คลิกขวา และ […]