เดินชม Data Center แห่งหนึ่งใน ประเทศไทย

ได้มีโอกาสไปชม Data Center แห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่สร้างขึ้นใหม่ มีการออกแบบตามมาตรฐานการบริหารจัดการ Data Center ที่ดีที่สุดในระดับ Tier 4 และได้รับมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 ถึงหน้าประตูก็รู้สึกถึงความรัดกุมในการรักษาความปลอดภัย ในการตรวจสอบทะเบียนรถที่เข้า ว่าตรงกับที่แจ้งไปหรือไม่ มีการเปิดท้ายรถดูว่ามีถังแก๊สหรือป่าว (ซึ่งถ้ามีอาจจะให้จอดอยู่ไกลจากตัวอาคาร) โชคดีที่รถที่นำไปไม่ได้ติดแก๊ส พอถึงประตูทางเข้า มี […]