AngthongFC.com บางสิ่งที่ลืมไป

ตอนนี้คิดว่าหลายสิ่งน่าจะจบลงแล้ว แต่พอลองทำสอบใช้งานจริงๆ กลับคิดได้ว่า ในส่วนของการรายงานผลการแข่งขัน “ตารางอันดับคะแนน” นั้นมีปัญหา ตรงที่ตอนแรกลืมคิดไปว่า ตารางนี้จะต้องรวมเอาผลการแข่งขัน “ทุกคู่” นั่นก็หมายถึง เราต้องคอมอัพเดทข้อมูลทุกคู่ ที่มีการแข่งขัน “ตารางแสดงผลคะแนนถึงจะสมบูรณ์” และเป็นปัจจุบันที่สุด สิ่งที่เหลือในตอนนี้ก็คือ — กลับไปแก้ next-match และ last-match […]