YWC Cap-Ads Design

ออกแบบป้ายโฆษณา สำหรับติดบนหมวก เพื่อเป็นลูกเล่นในการประชาสัมพันธ์โครงการค่ายก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ “INET Young Webmaster Camp 6” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ไอเดียนี้ ได้ความคิดมาจาก “การ์ตูน” ล้วน ๆ เนื่องจากในหนังสือการ์ตูน จะมีช่องคำพูด หรือกล่องคำพูดของตัวการ์ตูน เพื่อสื่อให้เห็นว่าตัวการ์ตูนในแต่ละตัวนั้นพูดอะไร จึงนำมาเป็น […]