สุขเป็นดั่งสรวงสวรรค์

หลังจากเหตุการณ์ที่สะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ผมเองขอไม่เกริ่นเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของสะพาน เดี๋ยวมันจะเยิ่นเย้อจนไม่ได้ความ