ถ้าประเทศนี้ ไม่มีรัฐฯ

ด้วยความรู้อันน้อยนิดด้านรัฐศาสตร์ จึงไม่ค่อยเข้าใจและมองไม่เห็นถึงความสำคัญ ของรัฐ เพราะเมื่อมีรัฐแล้ว มันก็แทบไม่มีประเทศไหนในโลก ที่จะไม่เป็นแบบในภาพนี้ รัฐบาลแบบประชาธิปไตย มันจะต่างอะไรกับ ระบบเผด็จการ?