เหนือกบมีกะลา เหนือกะลาเสือกมีกาบมะพร้าว

วันนี้นั่งฟังนักวิชาการท่านหนึ่งพูดเรื่องที่เขารู้ลึกรู้จริง พูดแล้วฟังว่าเขามองกว้าง มองหลายมุม มองแบบคนที่รู้รอบครอบคลุม แล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเอง ว่าองค์ความรู้ที่เรามี มันมีมากแค่ไหน มันเพียงพอกับการดำรงชีวิตหรือไม่