ความน้อยเนื้อต่ำใจ

ว่าด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจนี้ ไม่ได้ขึ้นกับทุกคน หรือ อาจเกิดกับมนุษย์ทุกคนก็เป็นได้ แต่ละคนก็มีวิธีการจัดการไม่เหมือนกัน บ้างก็รับได้และทำความเข้าใจ บ้างก็ปล่อยให้มันผูกมัดใจจนเป็นปม ยิ่งปล่อยวางไม่ได้ ปมก็ยิ่งพันกันใหญ่ขึ้น ยุ่งวุ่นวายมากขึ้น จนสุดท้ายก็ยากกว่าจะแก้ไข