ทีวีบูรพา

รายการ คิดข้ามเมฆ

วันนี้ตอนบ่าย 3 โมง ได้ติดตามชมรายการคิดข้ามเมฆ ซึ่งเป็นรายการที่ให้เด็กมหาลัยได้นำเสนอแนวคิด ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ธรรมดาเลย โจทย์ตัวอย่างที่ผมได้ชมคือ ให้แปรรูป “ดักแ้ด้” เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับวัยรุ่น หรือคนรุ่นใหม่ ที่อาจจะไม่ชอบทานดักแด้ ทีมที่เข้ามาแข่งขัน มี 2 มหาวิทยาลัยชื่อดัง คือ ม.จุฬาฯ และ ม.รังสิต โดยในแต่ละทีมจะมีสมาชิก 4 คน ที่ถนัดในสาขาต่างกัน ที่ผมพอจำได้มี สาขาการตลาด และสาขาออกแบบ ซึ่งการตลาดจะเป็นคนคิด concept ของ product ขึ้นมา และนำไปทำ ส่วนสาขาออกแบบจะรับหน้าที่ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบรูปลักษณ์สินค้า interior ของร้าน หรือ บูทแสดงสินค้า ซึ่งโดยรวมแล้วผมชื่นชอบมากๆ กับโครงการแบบนี้ ที่ดึงเอาความสามารถ และกระตุ้นความคิดของคนรุ่นใหม่