ศาลไม่ยุติธรรม

ว่ากันด้วยเรื่องของศาลยุติธรรม หรือไม่ อย่างไร ทำไมสังคมเรามันยังไปไม่ถึงจุดที่ศาลสามารถชี้ขาดว่าอะไรเป็นอะไรได้ ทั้งที่เมื่อก่อนไม่มีศาลแล้วเขาอยู่กันมาได้อย่างไร ใครเป็นคนตัดสิน?