The Human Rights Equality but Justice or Not

วันนี้ตอนเที่ยงๆ ขับรถไปตามถนนสายเอเซียขาเข้ากรุงเทพ ได้เห็นชายคนหนึ่ง รูปร่างไม่สูง ผิวดำคล้ำ เนื้อตัวมอมแมม เสื้อผ้าขาดหลุดรุ่ย เดินไปตามถนนผมเองก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขาจะเดินไปไหน ไปทำไม ซึ่งดูจากลักษณะท่าทางแล้ว มีความเป็นไปได้อยู่สองอย่างเท่าที่ผมจินตนาการได้ คือแกเป็นคนไม่สมประกอบ หรือ สติไม่ดี หรืออีกอย่างก็เป็น homeless หรือคนเร่ร่อน ที่เดินไปไม่มีหลักแหล่งที่อยู่อาศัยที่แน่นอนและมันก็มีมโนภาพที่แว๊บเข้ามาในหัวผมทันที ว่าถ้าลุงมี “ธง” […]